Da li će veštačka inteligencija zameniti programere?

Poslednjih mesec dana društvene mreže je obuzelo ludilo zvano ”svi će da izginemo u ChatGPT”. Dok jedni ovo vide kao priliku da konačno zarade milione, drugi se pakuju i odlaze u planine, jer je Matrix zakucao i na naša vrata. Šta se dešava i da li nas Neo može spasiti?

Wtech team - Jan 10, 2023

Poslednjih mesec dana društvene mreže je obuzelo ludilo zvano ”svi će da izginemo u ChatGPT”. Dok jedni ovo vide kao priliku da konačno zarade milione, drugi se pakuju i odlaze u planine, jer je Matrix zakucao i na naša vrata. Šta se dešava i da li nas Neo može spasiti?

Tema veštačke inteligencije je vrlo opširna ali danas ćemo se pozabaviti samo jednim pitanjem: da li će veštačka inteligencija (AI) zameniti programere ili ne? 

Prvo, veštačka inteligencija je još uvek u ranoj fazi razvoja i ima dosta ograničenja. AI je odlična u rukovanju velikim bazama podataka i pravljenju predviđanja, ali nije toliko dobra u složenijim zadacima koji zahtevaju kritičko razmišljanje i veštine rešavanja problema.

Veštačka inteligencija se oslanja na algoritme i unapred programirana uputstva za donošenje odluka, što znači da nije baš prilagodljiva i kreativna. Programeri, s druge strane, stalno imaju nove kreativne ideje i pronalaze inovativna rešenja za probleme.

U budućnosti, kada veštačka inteligencija postane naprednija, ona će raditi zajedno sa programerima, a ne umesto njih. Inženjeri će morati da imaju širi spektar sposobnosti jer će softverski inženjering postati više opšta disciplina sa manje rutinskih zadataka i manje segmentiranih specijalizacija, ali većim zahtevima za veštinama komponovanja arhitekture i većim opštim fokusom na performanse, pouzdanost, održivost i bezbednost pre nego na tradicionalno programiranje. 

Da zaključimo. Veštačka inteligencija dolazi da sarađuje u miru, a ne otima poslove. Ona neće zameniti programere, nego ih motivisati da unaprede svoje veštine. 


Da li imaš neko pitanje
za nas?

Kontaktiraj nas